Coaching biznesowy

Coaching biznesowy jest formą wsparcia adresowaną do kadry zarządzającej organizacji: właścicieli, prezesów, liderów, dyrektorów, menedżerów, kierowników w firmach a także tych którzy chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe oraz osiągać lepsze niż dotychczas rezultaty. Coaching biznesowy jest form indywidualnego wsparcia lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Pozwala mu na bardzie efektywne przyjrzenie się sytuacji swojej własnej oraz organizacji jaką prowadzi. Pozwala na poszerzenie