Realizowałem i współpracowałem przy całościowych projektach coachingowo-szkoleniowych oraz w indywidualnych procesach coachingowych. Zrealizowałem ponad 550 godzin zegarowych procesów coachingowych. Wybrani klienci dla których realizowałem projekty kompleksowe projekty coachingowe to m.in.: Ulma Construccion S.A.Notus S.A., ODiTK, Ergo Hestia oraz średnie firmy głównie z branży technologicznej, spożywczej, budowlanej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz usługowo-handlowej.