Coaching biznesowy

Coaching biznesowy jest formą wsparcia adresowaną do kadry zarządzającej organizacji: właścicieli, prezesów, liderów, dyrektorów, menedżerów, kierowników w firmach a także tych którzy chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe oraz osiągać lepsze niż dotychczas rezultaty.

Coaching biznesowy jest form indywidualnego wsparcia lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Pozwala mu na bardzie efektywne przyjrzenie się sytuacji swojej własnej oraz organizacji jaką prowadzi. Pozwala na poszerzenie perspektywy, a tym samym dostrzeżeniu nowych zasobów własnych oraz organizacyjnych, rozpoznania nowych możliwości oraz rozwiązań. Jednak o wiele istotniejszą częścią procesu coachingowego jest zmiana świadomości jaka zachodzi u coachee (tak się określa uczestnika procesu coachingowego). Dzieki pracy z coachem uświadamia sobie jakie kompetencje należy rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich doświadczeń i naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali w ten sposb swoje umiejętności w podejmowaniu trafnych decyzji, reagowania w trudnych sytuacjach oraz opracowuje skuteczną strategię działania.

W trakcie coachingu biznesowego lider może wzmacniać i budować badziej atrakcyjną wizji dla siebie, swojego zespołu, działu lub firmy. Wizja jest sposobem określenia stanu docelowego jaki chce osiągnąć on i do jakiego chce doprowadzić organizację w przyszłości. Prawidłowo skonstruowana wizja umożliwia ustalenie swojej misji i składających się na nią priorytetów, założeń, kluczowych przekonań oraz wartości dających motywację i jasną gotowość do działania. Zdolność stworzenia porywającej wizji pozwala na mobilizowanie wokół niej ludzi i jest czynnikiem będących cechą wyjątkowych i skutecznych liderów.

Coaching biznesowy jest naturalną kontynuacją procesu szkoleniowo-warsztatowego. Swego rodzaju potreningowym rozwinięciem procesu ułatwiającym wdrażanie umiejętności zdobytych podczas różnego rodzaju szkoleń w codzienną praktykę, szczególnie tam, gdzie pojawiaja się naturalne u lidera deficyty osobiste lub ograniczające przekonania. Uczestnicy warsztatów i szkoleń doświadczają od czasu do czasu gdy po początkowym okresie dużego zapału do wprowadzania zmian w swoim środowisku pracy, z czasem stopniowo wracają oni do starych nawyków i schematów działania. Może to być bardzo dobry moment na wzmocnienie inwestycji w szkolenie poprzez coaching biznesowy pozwalajacy utrzymać zaangażowanie oraz pogłębić zdobytą wiedzę w kontekście już bardziej zindywidualizowanych czynników jaki każdy z Nas jako niepowtarzalna i unikalna osoba posiada. Przyczynia się to do efektywniejszego wdrożenia wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach.

One thought on “Coaching biznesowy

Comments are closed.

%d bloggers like this: