Czy jest możliwa szybka zmiana?

Czym jest zmiana? Jaka zachodzi? Czy jest możliwa szybka zmiana? [caption id=attachment_71 align=alignright width=300] Zmiana - natychmiastowa czy wymagająca czasu i powtórzeń[/caption] Ciągłe wyzwania jakie stawiamy przed sobą w naszej pracy, aktywności zawodowej i życiowej powodują, że prędzej czy później zadajemy sobie pytanie jak przebiega proces zmiany naszych działań, nawyków, poglądów, opinii. Mamy świadomość, że zmiana

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy jest formą wsparcia adresowaną do kadry zarządzającej organizacji: właścicieli, prezesów, liderów, dyrektorów, menedżerów, kierowników w firmach a także tych którzy chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe oraz osiągać lepsze niż dotychczas rezultaty. Coaching biznesowy jest form indywidualnego wsparcia lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Pozwala mu na bardzie efektywne przyjrzenie się sytuacji swojej własnej oraz organizacji jaką prowadzi. Pozwala na poszerzenie