Dla liderów, szefów, dyrektorów i kadry kierowniczej firm oraz przedsiębiorstw. Praktyk biznesu, menedżer projektów oraz trener i mediator. Od ponad 10 lat realizuję wsparcie zarówno w sytuacjach wyzwań rozwojowych jak też sytuacji kryzysowych.


Doświadczenie

Jako praktyk biznesu i zarządzania projektami od ponad 10 lat szkolę oraz wspieram klientów biznesowych w takich branżach jak: finanse, spożywcza, przemysłowa, budownictwo, nowe technologie, nieruchomości.

Specjalizacja

Usprawnianie osobistych sposobów działania. "Samtność na szczycie". Sytuacje kryzysowe w organizacji. Kluczowe kompetencje przywódcze i menedżerskie.

Klienci

Zrealizowałem ponad 300 godzin coachingu. Realizowałem zarówno całościowe projekty coachingowo-szkoleniowe, jak również indywidualne procesy dla liderów i menedżerów.

Latest News On Coaching biznesowy

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy jest formą wsparcia adresowaną do kadry zarządzającej organizacji: właścicieli, prezesów, liderów, dyrektorów, menedżerów, kierowników w firmach a także tych którzy chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe oraz osiągać lepsze niż dotychczas rezultaty. Coaching biznesowy jest form indywidualnego wsparcia lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Pozwala mu na bardzie efektywne przyjrzenie się sytuacji swojej własnej oraz organizacji jaką prowadzi. Pozwala na poszerzenie